plante

Engriflet Hvidtjørn (Crataegus monogyna)

 

Op til 10 meter høj løvfældende busk/træ med en årlig tilvækst på 20 cm.

 

Blomstrer i maj-juni. Har hvide blomster der består af 5 kronblade, støvdragere med røde knopper, og én griffel (heraf navnet) modsat alm hvidtjørn der har mindst 2. Blomsterne sidder i halvskærme.

Frugterne er røde bær med én kerne den modnes i september-oktober og meget spirevillige i Danmark.

 

Bladene er ægformede og fem- til syvlappede med hel rand. De har en savtakket håndlappet kant

Oversiden er blank og mørkegrøn mens undersiden er mat lysegrøn.

 

Engriflet Hvidtjørn kan gro i næsten alle jordtyper, bare det ikke er for sandet, og tåler meget vind og fra meget sol til middel skygge.

 

Pleje:

Tåler en stærk beskæring der vil skabe en tæt og kratagtig vækst som gør den velegnet som hækplante.

Skal første år kun beskæres på siderne, aldrig i toppen, der først skal beskæres når den ønskede højde er nået.

Angribes sjældent af sygdomme eller skadedyr, dog kan spindemølets larver, snareorme, ribbe den for alt løv.

Bekæmpelsen foregår ved at klippe spindene med larverne ned fra træerne, spule dem ned med en kraftig vandstråle eller fjerne dem med en stiv kost.

En anden god metode er at klippe hækken først i maj og rive det afklippede sammen og brænde det.

Endelig kan man sprøjte med præparater der indeholder Bacillus thuringiensis.

Forebyggende kan man skabe gode vilkår for fugle i nærheden af tjørnen.